"Věřím, že fantazie je silnější než vědění,

Že mýty mají větší moc než historie,

Že sny jsou mocnější než skutečnost,

Že smích je jediným lékem na zármutek.

A věřím, že láska je silnější než smrt."

                                                  - Robert Fulghum -