— Rozpasná Těně 2017—


26.3.2017 jsme zažili první pasecí závody. Jednalo se o farma závod Rospasná pořádaný Janou Kautskou.

Byl to úžasný zážitek plný dojmů. Trasa mi přišla mnohem náročnější, čekala jsem něco jiného. Závod se šel v týmu ve dvou lidech se dvěma psy. Naším úkolem bylo zahnat stádo do ohrádek, vybrat si pět ovcí, ty odvést na slalom, udělat zastávku, vzít přes trychtýř. Odjet slalom na koni. Pak stejný slalom jít s ovcemi. Ovce hlídat zatímco parťák projde slalom s kachnami a vrátí je zpět do klece. Přejít most s ovcemi, držet ovce v zapasení zatímco parťák dojde na druhou stranu pastviny a ovce vyzvedne psem. Pak překážka, kterou si ani nepamatuji, ale ovce se do ní drivovaly. Naložení ovcí do hengeru, odvezení na místo určené k vyložení, odvedení zpět do stáda.

Naštěstí jsme měli zkušenéh sparing parťáka, Terku Leciánovou s její mladou borderačkou, holky šly ty nejtěžší překážky. Já s Dájíkem šla slalom s ovcemi, zastávku, slalom na koni, drželi jsme ovce, zatímco Terka pásla kachny, odvedla jsem s Dájou ovečky přes most do zapasení a odvezla jsem je hengerem. A kde to šlo, jsme aspoň pomáhali pozicí.

Nakonec jsme se umístili na bedně, krásné a pro nás velmi neočekávané třetí místo z dvanácti týmů !

— Oslava, jak se patří —

Jak lépe oslavit první narozeniny, než s partou přátel? Sešli jsme se v Mostě na výsypce a vyrazili k nedaleké rozhledně. Po mrazivé procházce nám vyhládlo a tak jsme zakončili dopoledne obědem v hospůdce Pohádka a dali si pořádně do nosu.